Inspiratie Event

28-01-2022 | online inspiratie event: Hoe kunnen lokale overheden, installateurs en het bedrijfsleven de energie- en warmtetransitie versnellen?

 

 

Hoe kunnen lokale overheden, installateurs en het bedrijfsleven zoals de tertiaire sector de energie- en warmtetransitie versnellen?

Wij staan allen voor een grote uitdaging om tegen 2050 over te schakelen op een koolstofarme economie. Gemeenten kunnen hierin een centrale rol spelen maar verduurzaming en vernieuwing zijn met name belangrijk voor de toekomst van bedrijven.  

In het kader van het klimaat- en energieakkoord is de  energie- en warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. De gebouw- en woningeigenaren, bedrijven en in het bijzonder de tertiaire sector (MKB en KMO’s) moeten  aan de slag met het CO2-neutraal maken van hun bezit. De gemeenten stimuleren. Installateurs en organisaties zoals Techniek Nederland, FedEC, Techlink en VOLTA hebben hierin een belangrijke adviesfunctie